Vakantie en Reizen met Diabetes

Voor u vetrekt

Doktersverklaring

Vakantie en reizen met diabetes. Een dokterverklaring is erg handig als u naar het buitenland op reis gaat, waarin staat dat u diabetes heeft en daarvoor tabletten/insuline gebruikt.
Deze verklaring is zeer praktisch als u onverwacht toch een arts en/of medicatie nodig heeft. Daarnaast kan het soms handig zijn bij de douane.

Voldoende medicijnen
Vaak is het lastig om in het buitenland aan precies dezelfde medicijnen te komen. Daarom is het verstandig om extra medicatie mee op reis te nemen. Controleer wel de houdbaarheidsdatum en bewaar deze zo goed mogelijk op een koele, donkere plek .
Een extra recept van alle medicatie is ook zeker aan te raden.
Mocht bagage kwijtraken, dan is het verstandig om vooraf de medicatie te spreiden over verschillen bagagestukken om risico op zoekraken te minimaliseren.
    
Insuline en testmateriaal
Insuline is beperkt houdbaar buiten de koelkast.
Als u gaat vliegen, stop de insuline dan niet in uw koffer. Dit kan gaan bevriezen.
Blootstelling aan lage en/of hoge temperaturen maakt de insuline minder goed werkzaam.
Teststrips voor uw glucosemeter heeft ook een temperatuur. Laat dan ook nooit uw teststrips in een warme auto liggen (de temperatuur stijgt snel De betrouwbaarheid van de test en dus de waarde is na blootstelling aan hoge temperaturen is minimaal.

Checklist

 • diabetespaspoort
 • doktersverklaring
 • druivensuiker (voorkomen van een hypo)
 • ORS (oral rehydration salts)
 • belangrijke telefoonnummers
 • uw bloedglucosemeter + dagboekje
 • voldoende teststrips voor uw bloedglucosemeters
 • vingerprikpen met voldoende lancetten
 • reservebatterijen voor uw bloedglucosemeter en/of insulinepomp
 • tabletten met extra recpet
 • voldoende insuline met extra recept
 • alcoholdoekjes voor het schoonmaken van injectplaats
 • pleisters
 • koeltasje om insuline en teststrips te bewaren
 • insulinepen(en) en reservepen
 • voldoende insulinepatronen en insulinepennaaldjes

Eenmaal op reis

Voeding
Op vakantie is verstandig om u aan de voedingsvoorschriften van uw behandelaar te houden. Gezonde voeding en matig zijn met vet, zout en suiker. Probeer uw hoeveelheden gelijk te houden aan uw thuissituatie.
Daarnaast is het handig als u wat bij de hand heeft (ontbijtkoek, koekjes, druivensuiker, etc) mocht u in onvoorziene omstandigheden terecht komen – lange files, vertraging etc.
Drink voldoende water, zeker tijdens vliegreizen en warme landen. Gemiddeld heeft een persoon minimaal 1,5 ltr vocht nodig voor een normale dag.

Alcohol
Alcohol verlaagt uw bloedsuiker. Dit effect treedt ook op bij dranken die koolhydraten in zich hebben zoals bier of zoete wijn.  Wees dus matig met alcohol.

Insuline
Als u in een warm land verblijft dan is uw doorbloeding hoger dan normaal. Insuline zal daarom sneller kunnen werken.
Bewaard u uw insulinepatronen/pennen boven de 25 gr, dan dient u die binnen twee weken te gebruiken. Vraag uw behandelaar wat u moet doen in geval van diarree of ziekte
Buitenlands artsenbezoek/medicijngebruik
Wanneer u toch een arts moet spreken of nieuwe medicatie nodig heeft, kunt u zich best zoveel mogelijk houden aan het advies van uw eigen behandelaar houden. Dit om ontregeling zoveel mogelijk te voorkomen.

Hier vindt u een wereldwijd alfabetisch overzicht van één bepaalde insuline fabrikant.

Tips voor het buitenland

Hierbij een aantal zinnen om u verstaanbaar te maken in het buitenland

NederlandsEngelsFrans

1. Ik heb diabetes

2. Is dit suikervrij?

3. Ik heb een hypoglykemie/hyperglykemie

4. Heeft u een suikerklontje voor mij?

5. Kunt u een dokter/ambulance bellen?

6. Waar is er een dokter/internist/

ziekenhuis/apotheek?

7. Heeft u:

a. kortwerkende insuline?

b. langwerkende insuline?

c. naaldjes voor de insulinepen?

d. lancetten voor de bloedprikker?

e. teststrookjes voor de

bloedglucosemeter?

f. bloedglucoseregulerende tabletten?

1. I am a Diabetic

2. Is this sugar-free?

3. I am having a

hypoglycaemia/hyperglycaemie

4. Would you have a lump of sugar for me?

5. Could you call a doctor/ambulance?

6. Where can I find a doctor/internist/

hospital/pharmacy?

7. Do you have:

a. short-acting insulin?

b. long-acting insulin?

c. needles for the insulin pen?

d. lancets for the blood glucose meter?

e. test strips for the blood glucose meter?

f. bloodglucose regulating tablets?

1. Je suis diabétique

2. Est-ce-sans sucre?

3. J’ai un hypoglycémie/hyperglycémie

4. Est-ce que vous auriez un sucre s’il vous plaît?

5. Voulez-vous appeler un médicin/une ambulance?

6. Où puis-je trouver un médicin/un internist/

un hôspital/une pharmacie?

7. Avez-vous:

a. de l’insuline agissant pour une durée courte?

b. de l’insuline agissant pour une durée longue?

c. des aiguilles pour stylo à insuline?

d. des lancettes pour prise de sang?

e. tests pour mesurer du glucose dans le sang?

f. descomprimés régularisant le taux de la glycémie?

 

DuitsSpaansItaliaans

1. Ich habe Diabetes Mellitus

2. Ist dies zuckerfrei?

3. Ich habe ein Hypoglykämie/Hyperglykämie

4. Haben Sie ein Stükchen Zucker für mich?

5. Können Sie einen Dokter/Krankenwagen

anrufen?

6. Wo ist ein Artz/ein Internist/ein Krankenhaus/

eine Apotheke?

7. Haben Sie:

a. kurzwirkendes Insulin?

b. langwirkendes Insulin?

c. Nadeln für den Insulinstift?

d. Lanzetten für den Blutpikser?

e. Teststreifen für den Blutzuckermesser?

f. blutzuckerregulierende Tabletten?

1. Soy diabético/diabética

2. ¿Es esto sin azúcar?

3. Tengo hipoglucemia/hiperglycemia

4. ¿Podría darme un terrón de azúcar?

5. ¿Podría llamar a un médico/una ambulancia?

6. ¿Dónde puedo encontrar un

médico/internista/hospital/farmacia?

7. ¿Tiene:

a. insulina de efecto rápido?

b. insulina de efecto retardado?

c. agujas para bolígrafo de insulina?

d. lancetas para puncíon de sangre?

e. tiras de papel sensible para glucosó-metro?

f. tabletas reguladoras de la glucosa sanguínea?

1. Sono diabetico

2. E’ senza zucchero?

3. Ipoglicemia/iperglicemia

4. Mi può dare una zolletta di zucchero?

5. Potrebbe chiamare un dottore/un’ambulanza?

6. Dove posso trovare un medico/un internista/un

ospedale/una farmacia?

7. Ha:

a. insulina ad azione breve?

b. insulina a lunga azione?

c. degli aghetti per la penna stilo per insulina?

d. delle lancette per il reflettometro per

glicemia?

e. cartine di test per il glucosimetro?

f. compresse per la regolazione della glicemia?

 

De informatie op deze website is puur en alleen informatief bedoeld. Op geen enkele wijze willen wij invloed uitoefenen op eventuele behandeling. Overleg altijd met uw behandelaar!

Het OrangeLine logo Webdesign and CMS by OrangeLine Uitgeest ®, The Netherlands.