Alles over Diabetes Nieuwsitem

Freestyle Libre vergoeding status

De weg naar vergoeding

In logische volgorde en berust op feitelijke informatie volgt hier een samenvatting.

Wij berusten ons op de feitelijke informatie wat op het forum van Zilverenkruis te vinden is.

Juli 2015: Om Freestyle Libre in de basisverzekering te vergoeden zijn er 2 wegen:

 1. Het Zorg Instituut Nederland toetst de Freestyle Libre op een bepaalde geijkte manier
 2. Zorgverzekeraars doen zelf een soortgelijke test 

(bron: ZilverenKruis forum)

ZilverenKruis kiest voor het tweede en laat, in de persoon van Henk Bilo, (internist aan de Isala kliniek in Zwolle) Freestyle Libre testen op betrouwbaarheid en of het systeem wel juist meet. Omdat Freestyle Libre nog onvoldoende getoetst is aan de stand van de wetenschap. Tijdens dit onderzoek zal er ook een paracetamol en vitamine C test gedaan worden. Dit, omdat er continu glucose systemen (CGM) zijn die door deze middelen juist niet goed meten en dus minder betrouwbaar zijn en gek genoeg wel vergoed worden. Dit kleine onderzoek met Freestyle Libre duurde 2,5 maand.

November 2015: Er wordt op 30 november een tweede community event georganiseerd door ZilverenKruis waarbij de eerste uitslagen van het onderzoek gedeeld worden. Het systeem blijkt nauwkeurig te zijn, maar niet zo nauwkeurig als een vingerprik test met een bloeddruppel. Niet zo vreemd aangezien dit systeem in weefselvocht meet en dus te maken heeft met een lichamelijke 'vertraging'. Daarnaast blijft het belangrijk om met dit systeem goed om te gaan. Het blijft immers een hulpmiddel en dat moet je niet blind gaan vertrouwen. Het onderzoek is eigenlijk te kort en moet er meer onderzoek gedaan worden om de effecten te meten. Een klein beetje een dooddoener als je het ons vraagt, gezien de vele reacties die wij lazen van gebruikers die erg te spreken zijn over de resultaten die Freestyle Libre kan geven. (bijv. daling van het HbA1c en minder tijd in hypo)

Wat zijn de mogelijkheden

Er zijn 4 verschillende opties aangedragen om Freestyle Libre te vergoeden:

 1. Vergoeding uit de basisverzekering
 2. Vergoeding uit een aparte aanvullende verzekering
 3. Vergoeding uit de bestaande aanvullende verzekering
 4. Vergoeden begrag ipv teststrips
 1. Voor vergoeding in de basisverzekering is er goedkeuring nodig zoor ZIN. De betrouwbaarheid is gecheckt, alleen de lange termijn effecten nog niet. Hier is onvoldoende informatie over.
 2. Als er een aparte aanvullende verzekering gemaakt moet worden, zullen de kosten net zo hoog gaan worden als zelf aanschaffen.
 3. Met het extra bijbetalen van €2 per verzekerde is het een mogelijkheid om dit uit de bestaande aanvullende verzekering te doen, maar niet realiseerbaar. Voor de Freestyle Libre zou dit een kleine groep (?) betekenen, die hoge kosten met zich meebrengen. Er is immers een alternatief middels een vingerprik en teststrips.
 4. De lange termijn effecten zijn nog onvoldoende bewezen, ook niet als vervanger tov teststrips. Voor de basisverzekering betaal je een deel zelf en een deel via de belasting. Het grote deel voor de zorg voor de diabetespatiënt wordt uit het belastingdeel betaald. Dat geld is ter compensatie, die de overheid doet naar de zorgverzekeraar toe, voor de chronisch zieken. Als er minder teststips vergoed worden uit de basisverzekering, dan zijn er minder kosten en geeft de overheid minder geld naar de zorgverzekeraar toe voor de chronisch zieken = diabetespatiënt.

Wat was er dan wel mogelijk?

Er werd bekeken of het via een ander potje kon: "onverplichte vergoeding". Dit gaat buiten de basis en aanvullende verzekering om waar Freestyle Libre onder bepaalde voorwaarden uit vergoed kon worden.

De voorwaarden waren de volgende:

 • Een behandelaar uit de 2e lijn (ziekenhuis) doet de aanvraag en geeft de machtiging
 • In 2015 moet men verzekerd zijn geweest bij ZilverenKruis
 • Je valt in één van de doelgroepen
 • Er geldt een eigen bijdrage

De doelgroepen die geschikt zijn voor dit systeem en in samenspraak met Henk Bilo op papier zijn gezet waren de volgende:

 1. Mensen met hypo-unawareness, die ondanks 6 testen per dag, hypo's niet kunnen aanvoelen
 2. Mensen met onverwachte hypo's ondanks meer dan 6 keer testen per dag
 3. Mensen met een intensief insuline schema (> 3 keer per dag) die niet goed gereguleerd zijn en een HbA1c hebben van meer dan 70 mmol/ml of 8,5%
 4. Mensen met een beroep waarbij de vingers gebruikt worden voor het arbeidsproces en in de vingers prikken kan leiden tot arbeidsongeschiktheid
 5. Mensen met een beroep waarbij een onverwachte hypo kan leiden tot gevaarlijke situaties of onveiligheid
 6. Mensen die in aanmerking komen voor Continu Glucose Meetsysteem, uitgezonderd kinderen <18 jaar

Gedeeltelijke vergoeding door ZilverenKruis

December 2015: Opgepikt op het forum van ZilverenKruis

De directie van ZilverenKruis was akkoord gegaan voor een gedeeltelijke vergoeding van de Freestyle Libre, onder 2 voorwaarden.

 • De gedeeltelijke vergoeding wordt gekoppeld aan een vervolgonderzoek
 • De definitieve uitkomsten van het 1ste onderzoek (Isala- Zwolle), wijken niet verder af dan de voorlopige getoonde resultaten

De laatste inzichten van het 1ste onderzoek zijn verwerkt. Na de definitieve uitkomst, zullen de uitkomsten en resultaten gedeeld worden.

ZilverenKruis wil een langdurig onderzoek doen omdat het nog onvoldoende (kosten) effectief bewezen is. Er is dus een gedeeltelijke vergoeding in combinatie met onderzoek.

Zij zullen in 2016 de Freestyle Libre tijdelijk vergoeden als ‘onverplichte vergoeding’.  Hierbij zijn de volgende voorwaarden vastgesteld:

1. Een behandelaar uit de 2e lijn (ziekenhuis) doet de aanvraag en geeft de machtiging

2. In 2015 moet men verzekerd zijn geweest bij ZilverenKruis

3. Je valt in één van de onderstaande doelgroepen

 • Mensen met hypo-unawareness, die ondanks 6 testen per dag, hypo's niet kunnen aanvoelen
 • Mensen met onverwachte hypo's ondanks meer dan 6 keer testen per dag
 • Mensen met een intensief insuline schema (> 3 keer per dag) die niet goed gereguleerd zijn en een HbA1c hebben van meer dan 70 mmol/ml of 8,5%
 • Mensen met een beroep waarbij de vingers gebruikt worden voor het arbeidsproces en in de vingers prikken kan leiden tot arbeidsongeschiktheid
 • Mensen met een beroep waarbij een onverwachte hypo kan leiden tot gevaarlijke situaties of onveiligheid
 • Mensen die in aanmerking komen voor Continu Glucose Meetsysteem, uitgezonderd kinderen <18 jaar

4. Men neemt deel aan het vervolgonderzoek

5. Men kreeg 100% vergoeding voor het Freestyle Libre meetapparaat

6. Men kreeg 50 % vergoeding voor sensoren (max 26)

 

April 2016: Opgepikt op het forum van Zilveren Kruis

Na een aantal maanden radiostilte kwam er flink schot in de zaak. De aanvraag van Stichting Achmea Gelden (SAG) was goedgekeurd, waardoor er geld vrij kwam om de gedeeltelijke vergoeding en vervolgonderzoek mee te bekostigen. De voorwaarden en doelgroepen, die hierboven staan beschreven waren niet veranderd. Op één na en dat heeft betrekking op de andere labels van Achmea.

2. Niet alleen het label Zilveren Kruis kwam in aanmerking, maar ook Avero, Interpolis, OZF en Pro Life

FBTO en De Friesland zorgverzekering kwamen NIET in aanmerking

Wel was duidelijk dat het om maximaal 4000 mensen ging. Dat is waarschijnlijk met uiterste precisie berekent. Men wilde per half mei starten met dit 12 maanden durig traject. Daarna zal men weer zelfstandig het volledige bedrag moeten betalen.

Juni 2016: Start van gedeeltelijke vergoeding

Meer informatie is te vinden op www.fslregister.nl Deze website is nog steeds actief, omdat in juli 2018 de resultaten gedeeld gaan worden. Zo is te lezen dat er zo'n 1200 mensen hebben deelgenomen aan dit onderzoek. 1370 hebben de 1ste vragenlijst ingevuld. Na 6 maanden hebben er 1054 mensen op de vragenlijst gereageerd. Na 12 maanden hebben er tot nu toe 543 de derde vragenlijst ingevuld.

Stroomversnelling

Vanaf september 2017 komt het hele gebeuren in een soort stroomversnelling. Onze linkerburen,  Engeland, hebben ook een vergoeding voor FSL binnen. En dat is nu juist ook een land met vele richtlijnen /protocollen waar vaak naar gekeken wordt -ook door zorgverzekeraars. 

In november komt er een publiek initiatief, er wordt een petitie 'Vergoeding Freestyle Libre' in januari 2018 aan de tweede kamer aangeboden. Prachtig initiatief door Mike Jansen.

Januari 2018; Het tv programma Kassa wijdt een groot gedeelte van haar uitzending aan dit hulpmiddel. Opmerkelijk is dat Zorginstituut Nederland (ZIN) als een trage instantie te boek komt te staan. https://kassa.bnnvara.nl/media/381032  

Een week later komt de wetenschappelijk adviesraad van ZIN met een positief advies over vergoeding van Freestyle Libre bij de volgende groepen;

 • Kinderen (vanaf 4-18 jaar) met diabetes type I.
 • Volwassenen van wie de bloedglucosewaarden slecht zijn in te stellen (HbA1c 64 mmol/mol of hoger of HbA1c 8% en hoger)
 • Zwangeren met diabetes type I en II.
 • Vrouwen met diabetes types I en II die een zwangerschapswens hebben

Dit concept moest eerst met aantal partijen besproken worden zoals de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF), Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), Nederlandse Vereniging Kinderartsen (NKV) Diabetes Vereniging Nederland (DVN), Zorgverzekeraars Nederland etc .

In april 2018 volgt het definitieve standpunt van ZIN. Het gehele document kan men hier lezen

meer nieuwsitems over Diabetes...
Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/allesoverd/domains/allesoverdiabetes.com/application/modules/default/controllers/NieuwsController.php on line 17
Het OrangeLine logo Webdesign and CMS by OrangeLine Uitgeest ®, The Netherlands.