Ketonen of Ketoacidose

Ketonen en/of Ketoacidose (DKA)

Wat zijn ketonen en/of ketoacidose, wanneer ga je ketonen bepalen en welke acties horen daar bij?

Alle cellen in het lichaam hebben brandstof nodig om energie te maken, in eerste plaats wordt daar glucose voor gebruikt. Bij mensen met diabetes is er niet altijd voldoende glucose in de cellen aanwezig. Als ‘reservebrandstof’ gaat het lichaam dan vet gebruiken. Bij de verbranding hiervan komen dan afvalstoffen vrij – ketonen. Deze ketonen verlaten het lichaam via de urine, maar kunnen ook via de ademhaling het lichaam verlaten, er ontstaat dan een acetongeur.

Mochten er teveel ketonen in het lichaam aanwezig zijn, dan kan men erg ziek worden. Omgekeerd kan ook, voelt men zich ziek dan kunnen er meer ketonen aanwezig zijn dan normaal.

Ketonen zijn te meten via het bloed of urine.

Bij alle kinderen (met of zonder diabetes) die honger hebben kunnen zogenaamde hongerketonen aanwezig zijn. Kortweg is er onvoldoende glucose voorhanden. Als er bij die kinderen een bloedglucose gemeten wordt, zal deze waarschijnlijk laag zijn. Bijvoorbeeld door ziekte dat men een tijd niet gegeten heeft en er een glucosevoorraden in het lichaam aanwezig zijn.

Bij kinderen met diabetes, er is voldoende glucose (zelfs teveel) in de bloedbaan aanwezig maar door gebrek aan insuline kan de glucose de cel niet in. De cel gaat dan over op vetverbranding.

Je kan zeggen:

Ketonen en hoge bloedglucose = tekort aan insuline, bij het gebruik van een insulinepomp is er relatief weinig snelwerkende insuline in het lichaam, de kans op een tekort aan insuline is dus veel groter.

Ketonen en lage bloedglucose = tekort aan glucose

Wanneer ketonen bepalen?

  • Bij aanhoudende hoge bloedglucose boven de 16 mmol/l of eenmalig >20 mmol/l
  • Bij braken = bellen

 

Belangrijk bij het meten van ketonen in het bloed

-Gebruik voldoende bloed

-Meet ook de bloedglucose

-Controleer je insulinepen of de penpatroon niet gebarsten is en/of je pennaaldjes niet verstopt zijn

-Controleer de techniek van de insulinepomp en wissel zo nodig naald en/of systeem van de insulinepomp.

Uitslagen bloedketonen meting en hoe verder te handelen

Minder dan 0,6 mmol/l

Er zijn geen tot zeer weinig ketonen in het bloed. Als de bloedglucose te hoog is kan er   snelwerkende insuline worden bijgespoten of   bijgebolust volgens eigen schema

Tussen 0,6 – 1,0 mmol/l

Er zit een spoor ketonen in het bloed. Meting herhalen binnen 2 uur. Als de bloedglucose te hoog is kan er snelwerkende insuline worden bijgespoten of bijgebolust volgens eigen schema

Tussen 1,0 – 3,0 mmol/l

Er zitten teveel ketonen in het bloed. Contact opnemen met uw behandelaar

Boven de 3,0 mmol/l

Er zit een forse hoeveelheid ketonen in het bloed. Neem direct contact op met uw behandelaar.

 

Het OrangeLine logo Webdesign and CMS by OrangeLine Uitgeest ®, The Netherlands.