DPP-4 remmers | Januvia | Galvus | Trajenta | Onglyza | Vipidia

DPP-4 remmer werking

Het enzym DPP-4 zorgt ervoor dat incretines snel worden afgebroken, waardoor de alvleesklier niet gestimuleerd wordt om insuline aan te maken en de lever laat stoppen met het maken van glucose. Een DPP-4 remmer verlaagt de bloedsuiker door na een maaltijd meer insuline aan te laten maken door de alvleesklier langer te stimuleren en minder suiker aan te laten maken door de lever.

 • Bijwerkingen in combinatie met een SU: hypoglykemie
 • Bijwerkigen in combinatie met Metformine: hypoglykemie, misselijkheid, winderigheid en braken
 • Bijwerkingen in combinatie met andere middelen: zwelling van handen en/of benen en griep

Voordelen uit wetenschappelijke studies:

 1. 7-9 mmol/mol bloedglucose daling tov placebo
 2. stabiel lichaamsgewicht
 3. geen hypo (wel in combinatie met insuline therapie of SU)
 4. lijkt een veilig middel
 5. orale toediening
 6. milde bijwerkingen

Nadelen uit wetenschappelijke studies:

 1. geen effecten op harde eindpunten
 2. wat zijn de langen termijn effecten?
 3. controle van bloedglucosewaarden op lange termijn lijken tegen te vallen

Sitagliptine - Januvia ®

Sitagliptine wordt gemaakt door het bedrijf MSD Januvia ®

De gebruikelijke dosis bestaat uit 1 x daags 1 tablet van 100mg.

 1. 100 mg 1x daags bij mensen met een lichte nierfunctiestoornis
 2. 50 mg 1x daags bij mensen met een matige nierfunctiestoornis
 3. 25 mg, 1x daags bij mensen met een ernstige nierfunctiestoornis

Dit kan men met of zonder maaltijd/ drinken innemen. Het werkt binnen enkele uren en houdt 24 uur aan.

Geregistreerde mogelijkheden en vergoedingJanuvia ®
als metformine niet wordt verdragen of gegeven kan wordenvolledig vergoed
in combinatie met metforminevolledig vergoed
in combinatie met SUvolledig vergoed
in combinatie met metformine + SUvolledig vergoed
in combinatie met thiazolidinediongeregistreerd
in combinatie met metformine + thiazolidinediongeregistreerd
in combinatie met insulinegeregistreerd

 

Er bestaat ook een combinatie van dit geneesmiddel met metformine : Janumet ®

Vildagliptine - Galvus ®

Vildagliptine wordt gemaakt door het bedrijf Novartis

Linagliptine - Trajenta ®

Linagliptine wordt gemaakt door het bedrijf Boehringer Ingelheim

De gebruikelijke dosis bestaat uit 1 tablet van 5mg, 1 xdaags

Geregistreerde mogelijkheden en vergoedingTrajenta ®
als metformine niet wordt verdragen of gegeven kan wordenvolledig vergoed
in combinatie met metforminevolledig vergoed
in combinatie met SUvolledig vergoed
in combinatie met metformine + SUvolledig vergoed
in combinatie met insulinegeregistreerd

 

 

Er bestaat ook een combinatie van dit geneesmiddel met metformine : Jentadueto ®

Saxagliptine - Onglyza ®

Saxagliptine wordt gemaakt door het bedrijf Bristol-Meyers Squibb en AstraZeneca

Alogliptine - Vipidia ®

Alogliptine wordt gemaakt door het bedrijf Takeda

 

 

 

De informatie op deze website is puur en alleen informatief bedoeld. Op geen enkele wijze willen wij invloed uitoefenen op eventuele behandeling. Overleg altijd met uw behandelaar!

Ga één halte terug: naar mogelijke therapieën

Het OrangeLine logo Webdesign and CMS by OrangeLine Uitgeest ®, The Netherlands.